دليل آن بسيار ساده است .
متأسفانه ما در کشورمان کارخانه اي که بتواند پانل با روکش آلومينيومي و عايق فوم با مشخصات مورد نظر ما را توليد کند نداريم و اگر مي خواستيم خودمان نسبت به توليد اين نوع پانل اقدام کنيم فقط جهت خريد ماشين آلات مورد نياز آن چندين ميليون دلار نياز بود که در نهايت پانلهاي مذکور از خارج از ايران تأمين گرديد .