جواب مثبت است .
البته طرح سايبان کولرهاي آبي در سال 1381 به عنوان اختراع به ثبت رسيده است و طرح تکميلي سايبان کولرهاي آبي و گازي نيز در سال 1384 تحت شماره 31407 به ثبت رسيده است که خود نيز شامل کليه سايبان کولرهاي آبي و گازي با هر نوع شکل و جنس مي باشد . فلذا در صورت توليد و عرضه آنها مي توانند تحت پيگرد قانوني قرار گيرند !