پولي که صرف خريد سايبان کولرمي شود يا صرفه جويي حاصل ازمصرف آب و برق خيلي سريع مستهلک خواهدشد و علاوه برآن با همان کولر قديمي خودمان بدليل بالارفتن راندمان و بهينه شدن آن هواي خنک تر و درنتيجه رفاه و آرامش و آسايش بيشتري درمحل کار و زندگي خواهيم داشت .