1- چرا باید برروی کولرخود سایبان کولرنصب کنیم ؟

2- نقش سایبان درکولرچیست ؟


3- با خرید سایبان یا بهتربگوئیم پولی که صرف خرید سایبان کولرمی شود چگونه آن مبلغ جبران ومستهلک میشود؟

4- آیا می توانیم ازبرزنت یاچادر، فایبرگلاس ، طلق ، ،ورقه آلومینیومی آهن ، گالوانیزه و ... به عنوان سایبان کولراستفاده نمائیم ؟


5- آیا می توانیم ازعایق پشم سنگ و پشم شیشه به عنوان سایبان استفاده نمائیم ؟

6- طریقه نصب سایبان چگونه است ؟


7- آیا به غیر از این نوع سایبان کولر ، سایبان های دیگر نیز در بازار وجود دارد ؟

8- چرا تا به حال افراد مذکور تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته اند تا جلوی تولید و پخش سایبانهای مورد بحث گرفته شود ؟


9- چرا با وجودی که چند سال از تاریخ ثبت اختراع سایبان کولرهای آبی و گازی گذشته ، نسبت به تولید و عرضه آن اقدام نشده بود ؟

10- جنس سایبان کولرهای آبی و گازی از چیست ؟


11- آیا امکان ساخت سفارشی سایبان کولر با مشخصات مورد درخواست وجود دارد ؟

12- جهت دریافت نمایندگی و پخش سایبان های مذکور به چه شکلی باید عمل نمود .


13- آیا سایبان کولر دارای ضمانت می باشد ؟

14- آیا در صورت آسیب دیدن پانل ، سایبان قابل استفاده خواهد بود ؟