بسيار ساده و به دو روش مي شود سايبان را نصب نمود :
روش اول ( مدل Aph1 ) :

بوسيله سيستم طراحي شده ( قلاب پيچ دار ) که زبانه آن از مقابل دريچه کولر به سيني بالا ( سقف کولر ) گير کرده ( قلاب مي شود ) و پس از عبور از پانل عايق شده با روکش آلومينيومي و به وسيله کپ آلومينيومي و يک واشر و مهره خروسک از چهار طرف به کولر فيکس مي شود .
( اين مدل جهت نصب به هيچگونه ابزار و وسيله اي نياز ندارد و هر شخص براحتي و از روي دستورالعمل نصب مي تواند سايبان در چند دقيقه نصب نمايد .

روش دوم ( مدل Aph2 ) :

نيز جهت نصب فقط به يک دستگاه دريل با يک مته 6 ميليمتر نياز است که در محل هاي مشخص شده در سقف کولر سوراخي ايجاد شده و بوسيله چهار پيچ و مهره که به همراه سايبان ارائه مي شود به سادگي قابل نصب مي باشد .
( دستورالعمل نصب به همراه سايبان ارائه مي گردد . )