با توجه به رشد روز افزون جمعيت و افزايش مصرف منابع انرژي زا بديهي است که در آينده اي نزديک اين منابع حياتي تمام خواهند شد؛ پس عاقلانه است که واقعه را قبل از وقوع علاج کنيم و با استفاده درست و منطقي از اين منابع و همچنين آموزش الگوي مصرف صحيح به افراد جامعه به حفظ اين منابع حياتي کمک کنيم.
هم اکنون در کشور به دليل غني بودن منابع انرژي، اين نعمت خدادادي با قيمتي بسيار کمتر از هزينه هاي واقعي عرضه مي گردد و اين ارزاني نسبي انرژي، خود موجب مصرف بي رويه آن مي گردد. در حال حاضر حدود 26 ميليون نفر از جمعيت کشور ما را افراد زير 15 سال تشکيل مي دهند بنابراين آموزش اين نسل جوان، گام بسيار مؤثري در جهت تحقق هدف ملي بهينه سازي مصرف انرژي خواهد بود.
شما آموزگاران گرامي به عنوان مربيان جامعه، مي توانيد با آگاه سازي فرزندان ايران اسلامي، يادآوري فرهنگ ديني ما که اسراف را حرام مي شمارد و با خاطر نشان کردن ارزش اين شريانهاي حياتي جامعه آنها را به ضرورت و اهميت مسئله آگاه کنيد و بدين ترتيب ضمن بيان راههاي جلوگيري از اتلاف انرژي، فرهنگ صرفه جويي در انرژي را به آنها و خانواده هاي آنها انتقال دهيد و رسالت عظيم خود را در حفظ سرمايه هاي ملي و کاهش اتلاف انرژي در کشور ايفا نماييد.
بهينه سازي مصرف انرژي از جمله اهداف دولت جمهوري اسلامي در برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و يکي از راههاي دستيابي به اين هدف آموزش عمومي از طريق مواد درسي در مدارس مي باشد. سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)، در اين راستا اقدامات مختلفي از جمله اجراي طرح آموزشي بهسامان را به منظور آشناسازي دانش آموزان با انرژي و راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي انجام داده است.
آموزگاران گرامي! آشنايي کامل شما با شيوه هاي مناسب تعليم و تربيت در سنين مختلف، آگاهي و اشراف شما بر مطالب درسي و چگونگي ارتباط هر يک از مطالب با ساير مواد درسي پشتوانه ارزشمندي است که مي تواند پايه و اساس انتقال فرهنگ استفاده مناسب از انرژي باشد، همچنين کتابهاي درسي، در فصلهاي مربوط به انرژي محيط زيست و ... زمينه هاي بسيار خوبي را براي پرداختن به موضوع پر اهميت انرژي فراهم مي کند. بنابراين ميزان آگاهي و حمايت شما معلمان گرامي بدون شک ما را به هدف بهينه سازي مصرف انرژي در کشورمان نزديک خواهد کرد.
مي دانيم که کودکان دبستاني، بزرگترين سرمايه هاي کشور ما و سازندگان آينده هستند. اين کودکان در سني هستند که هنوز الگوهاي نامناسب رفتاري به آنها منتقل نشده است. در نتيجه دبستان و آموزگاران، نقشي پر اهميت در شکل دادن به افکار و عقايد آنها و همچنين به رفتارهايشان دارند.
کودکان در اين سن، گرچه هنوز بسياري موارد نقش تعيين کننده اي در مصرف انرژي ندارند، اما خود از چندين وسيله انرژي بر استفاده مي کنند. پس زمينه مناسبي است که آنها را به اهميت انرژي در زندگي روزمره آگاه کنيم و سپس فرهنگ مصرف بهينه انرژي را با آموزش و يادآوري نکات کاربردي به آنها منتقل نماييم.
بنابراين شما معلمان گرامي مي توانيد در آموزشهاي بهينه سازي مصرف انرژي، ضمن ترغيب و ايجاد انگيزه در دانش آموزان، مسؤوليت کنترل مصرف انرژي در محيط مدرسه و خانه را به آنها واگذار کنيد. به خاطر داشته باشيم که دانش آموزان در اين سن مي توانند بسياري از مسائل را به والدين خود نيز منتقل کنند و شايد آنچه از زبان دانش آموزان به والدين گفته شود، تأثيري بسيار بيشتر از آموزش از راههاي ديگر داشته باشد.
هدف از انتشار اين بروشور، آن است که شما آموزگاران گرامي از حداقل اطلاعات لازم و مفيد براي آموزش الگوهاي صحيح مصرف انرژي به دانش آموزان برخوردار باشيد به همين دليل ابتدا تعريفي از انرژي آورده شده است، سپس اهميت صرفه جويي در مصرف انرژي براي رشد اقتصادي کشور و حفظ محيط زيست بيان شده و سرانجام مهمترين نکات کاربردي که مي توانيد به دانش آموزان يادآور شويد، ذکر شده است. روشن است که با به کار بردن اين حداقل اطلاعات و با بهره گيري از دانش و تجربه گرانقدر شما، آموزگاران گرامي، مي توان اميدوار بود که نسل آينده ما رفتارهايي مناسبتر و بهتر از امروز را پيش گيرد. آموزگاران گرامي مي دانند روزگاري انسانها براي انجام فعاليتهاي ساده خود صرفاًً به انرژي جسماني و ماهيچه اي خود متکي بودند؛ اما با افزايش جمعيت و گسترش حوزه هاي فعاليت و آشنا شدن انسان با منابع ديگر انرژي مانند چوب، ذغال سنگ، نفت، باد، آب و خورشيد آنها درصدد استفاده از اين انرژيها برآمدند تا بتوانند کارهاي خود را بهتر و زودتر انجام دهند. بدين ترتيب انجام کليه فعاليتها مانند ساخت ماشين آلات، راه اندازي کارخانجات ساخت اتومبيل و ... با توجه به وجود منابع انرژي صورت گرفت.
پس وابستگي انسانها به انرژي، هر روز افزايش يافت و اين وابستگي منجر به افزايش روز افزون مصرف انرژي در بخشهاي مختلف گرديد. بدين ترتيب کشورها به فکر افتادند تا منابع انرژي خود را بهتر حفظ کنند و آنها را به صورتي منطقي تر مصرف کنند.
کشور ما ايران در حال حاضر به دليل موقعيت خاص خود از نظر منابع انرژي زا در وضعيت نسبتاً خوبي قرار دارد، اما با توجه به محدود بودن اين منابع طبيعي يقيناً استفاده بي رويه از آنها بدون در نظر گرفتن منابع جايگزين نسلهاي آينده را با بحران شديدي روبرو خواهد ساخت، عاقلانه ترين راه جهت پيشگيري از چنين بحراني، استفاده بهينه از منابع انرژي است.
انرژي چيست؟
انرژي عبارت است از توانايي انجام کار؛ يعني براي انجام هر کاري نياز به مصرف انرژي است. به طور کلي انرژي را بر اساس حاملهاي آن مي توانيم به دو گروه کلي تقسيم کنيم: انرژي اوليه و انرژي ثانويه.
انرژيهاي اوليه نوعي از انرژي هستند که هنوز به نوع ديگر تبديل نشده اند. مثل نفت خام يا گاز طبيعي و انرژيهاي ثانويه انرژيهايي هستند که از تبديل انرژيهاي اوليه به دست مي آيند. مثل بنزين که از نفت خام گرفته مي شود يا برق که از سوختهاي فسيلي يا نيروي آب به دست مي آيد. انرژيهاي اوليه خود به دو دسته مهم تقسيم مي شوند. انرژيهاي تجديد ناپذير (انرژيهاي فسيلي) و انرژيهاي تجديد پذير (انرژيهاي پاک).
انرژيهاي فسيلي انرژيهايي هستند که در طبيعت وجود دارند و سرانجام روزي به پايان خواهند رسيد و بيشتر منبع مصرف انرژي جهان را به خود اختصاص مي دهند و نيز بيشترين آلودگي محيط زيست را به دنبال دارند. جانوران و گياهاني که هزاران سال پيش روي زمين و يا در درياها زندگي مي کردند پس از مرگشان روي هم انباشته شده اند و به مرور زمان به انرژيهايي مانند نفت، گاز و دغال سنگ تبديل شده اند.
به دليل محدود بودن اين انرژيها و ايجاد آلودگي محيطي ناشي از استفاده اين نوع انرژي و رشد علم و صنعت، بشر به سوي استفاده از انرژيهاي نو، رو آورده که علاوه بر اينکه محيط زيست را آلوده نمي کنند، بلکه منبعي دائمي مي باشند. خورشيد، باد، اقيانوس، گرماي زمين و بيوماس منابع ديگري از انرژي مي باشند که مي توان از آنها انرژي توليد کرد، به انرژي حاصل از اين منابع انرژي نو مي گويند. اين نوع انرژي به راحتي در طبيعت يافت مي شود و با طبيعت سازگاري دارد و به همين دليل به آنها انرژي پاک نيز مي گويند. از قديمي ترين مصارف اين نوع انرژي، به کار گيري باد در قايق و آسياب بادي است.
با آغاز دوره صنعتي شدن، نياز به انرژي، ناگهان چنان افزايش يافت که انرژيهاي فسيلي، ديگر جوابگوي نيازهاي روز افزون جوامع نبودند و اين نيازمندي باعث حرکت به سوي استفاده از انرژيهاي تجديد نظر شد. علت گرايش به استفاده از اين نوع انرژي پايان پذيري انرژيهاي فسيلي و ايجاد آلودگي شديد محيط زيست ناشي از استفاده از سوختهاي فسيلي است.
ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي


آيا مي دانيد که سالانه چه مقدار انرژي در بخشهاي مختلف صنعتي، خانگي و تجاري تلف مي شود؟ طبق آخرين برآوردها، هزينه هاي ناشي از مصرف بي رويه و نادرست انرژي در کشور، سالانه 5 ميليارد دلار است که با جلوگيري از اين اتلاف مي توانيم به گسترش ظرفيت واحدهاي توليدي کشور کمک نماييم.
با توجه به عواملي چون استفاده بي رويه و غير منطقي از انرژي فسيلي که خود عامل ايجاد آلودگي هوا، خاک و آب مي باشد و نيز بالا بودن نرخ رشد جمعيت و محدوديت منابع انرژي در کشور، ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي امري اجتناب ناپذير و نياز دايمي مي باشد. در اين راستا مي توان با انجام اقداماتي چون ارتقاي سطح فرهنگ و اصلاح الگوي مصرف انرژي از طريق آگاه سازي عمومي با بسيج صرفه جويي انرژي، از اتلاف منابع انرژي در کشور جلوگيري کرد.
تأثير بهينه سازي مصرف انرژي بر محيط زيست
مصرف درست و منطقي علاوه بر اينکه از هدر رفتن ذخاير با ارزش انرژي جلوگيري مي کند آلودگي را نيز کمتر و محيط زيست را سالمتر مي کند. بايد توجه داشت که در ميان آلاينده هاي محيط زيست، آنهايي که از مصرف انرژي هاي فسيلي حاصل مي شوند بيش از انواع ديگر انرژي موجب آلودگي محيط زيست مي شود. به طور مثال افزايش ناراحتي و بيماريهاي مجاري تنفسي، سرفه، سر درد، کاهش توان کاري بدن، افزايش ناراحتيهاي قلبي و گردش خون در انسان و زرد شدن برگها، توقف رشد گياهان و کاهش محصولات در نباتات، از اثرات مخرب اکسيدهاي گوگرد و نيتروژن و مونو اکسيد کربن که آلاينده هاي حاصل از مصرف سوختهاي فسيلي هستند، بر انسانها و گياهان مي باشد.
از طرف ديگر توليد گازهاي گلخانه اي و نيز بارانهاي اسيدي که باعث از بين رفتن مناطق سبز و گونه هاي گياهي و جانوري و گرم شدن هواي زمين مي شود، نمونه اي ديگر از اثرات تخريبي سوختهاي فسيلي است. بد نيست بدانيد که توليد برق مصرفي يک يخچال و فريزر در طول سال 400 کيلوگرم گاز گلخانه اي به محيط زيست اضافه مي کند.
توصيه هاي کاربردي
به جز اهميت انرژي به عنوان منبعي خداداد و ارزشمند براي کشور که بايد دائماً به دانش آموزان گوشزد نمود، نکات زير را به عنوان عوامل کاهش مصرف انرژي مي توان به آنها آموخت تا هم مواردي را که به آنها مربوط مي شود رعايت کنند و هم به والدينشان يادآوري نمايند.

 

منبع : آموزش بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس