در حال حاضر جمعيت کشور به مرز 71 ميليون نفر نزديک شده است. بنا بر آمارهاي موجود حدود 65 درصد از خانوارهاي شهري و 20 درصد از خانوارهاي روستايي از کولر استفاده مي کنند.
هم اکنون حدود 8/5 تا 9 ميليون کولر آبي در ايران وجود دارد و هر ساله حدود 500 هزار دستگاه جديد نيز توليد مي شود.
سرمايش ساختمانها در ايران غالباً به وسيله کولرهاي آبي و در مناطق جنوبي که از آب و هواي گرم و مرطوب و مناطق شمالي که از آب و هواي مرطوب برخوردارند، به وسيله کولرهاي گازي و در برخي از ساختمانهاي بزرگ اداري و مجتمعهاي بزرگ مسکوني با سيستم تهويه مطبوع تأمين مي شود. ميانگين توان الکتريکي کولرهاي آبي 550 وات و کولرهاي گازي نيز حدود 2 کيلو وات است.
هر چند که با نوع آب و هواي خشک ايران، استفاده از کولرهاي آبي در گذشته راه حل مناسبي بوده، اما به دليل اينکه طراحي کولرهاي آبي به دهه 1340 يعني حدود 40 سال پيش بر مي گردد و از تکنولوژي بسيار پاييني برخوردار است، از کارايي مطلوبي برخودار نيستند. همچنين کولرهاي آبي و گازي با توجه به کاربرد زياد و وسيع آنها به خصوص در فصول گرم سال، بخش نسبتاً زيادي از مصرف کل انرژي کشور را به خود اختصاص مي دهند، به طوري که اگر فرض کنيم 9 ميليون کولر آبي و گازي در کشور وجود دارد و به طور متوسط استفاده از اين وسايل را 4 ماه در طول سال و هر روز 8 ساعت در نظر بگيريم، هر ساله در کشور ما رقمي نزديک به 5 ميليارد کيلو وات ساعت فقط صرف انرژي مصرفي کولرهاي آبي و گازي مي شود که معادل 10 ميليون بشکه نفت خام و به عبارتي در حدود 170 ميليارد تومان خواهد شد. (هر بشکه نفت خام 21 دلار و هر دلار 800 تومان محاسبه شده است).
با اين حال رعايت راهکارهاي عملي و ساده اي که ذيلاً به آنها اشاره شده است. ضمن اينکه هزينه و وقت کمي را مي طلبد، منجر به افزايش کارآيي کولرها شده و در نهايت مصرف انرژي الکتريکي را نيز کاهش مي دهد.
ظرفيت برودتي کولرها بايد متناسب با فضاي مورد استفاده و شرايط آب و هوايي محل (از لحاظ دما و رطوبت) انتخاب شود، کولرهاي بزرگتر تنها منجر به مصرف بي مورد انرژي الکتريکي مي شود.
نوع کولر را متناسب با مناطق آب و هوايي انتخاب کنيد. از کولرهاي گازي براي مناطق گرم و مرطوب و از کولرهاي آبي براي مناطق معتدل استفاده کنيد. کانال کشي کولر را از کوتاهترين مسير انجام دهيد.
چنانچه کانالهاي کولر خارج از ساختمان قرار دارند، حتماً بايد به وسيله عايق کاري با پشم شيشه يا عايقهاي ديگر از گرم شدن کانالها و هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقيم نور خورشيد بر آنها جلوگيري شود. در اين مورد حتي نصف يک سايبان ساده بر روي کولر و کانالها هم مؤثر است.
هر چه مسير کانال کشي کولرهاي آبي پر پيچ و خم و طولاني تر باشد، فشار هوا در مسير کانالها افت پيدا کرده و جبران آن به انرژي بيشتري نياز دارد و سرماي حاصل نيز کمتر مي شود.
لذا بايد حتي الامکان کوتاهترين مسير کانال کشي در نظر گرفته شود.
حتي الامکان هر ساله نسبت به تعويض پوشالهاي کولر اقدام نماييد. تميز کردن و رفع اشکالات کولر پيش از شروع به کار آن در فصل گرما، کارکرد کولر را بهبود بخشيده، مصرف انرژي آن را کاهش مي دهد و از هدر رفتن سرما نيز جلوگيري مي کند. استفاده بي مورد و يا همزمان از وسايل خانگي گرمازا مانند: اجاق، سماور، لامپهاي متعدد و ... باعث افزايش گرماي محل کار و سکونت مي شود و نياز به استفاده از کولر را افزايش مي دهد.
چنانچه امکان پذير باشد بايد از سيستم سرمايش موضعي استفاده گردد. به اين معني که تنها به اتاقهايي که مورد استفاده قرار مي گيرد، هواي سرد را منتقل کنيم. به اين منظور مي توان دريچه هاي ورودي هوا به ساير اتاقها را مسدود کرد. سرمايش موضعي در مورد فضاهاي بزرگتر به ويژه سالنهاي کار مانند مونتاژ به معني سرمايش محدوده کار کارگر مي باشد. به اين ترتيب نيازي به سرمايش کل فضا نخواهد بود.
در حد امکان از روشن نگه داشتن مداوم کولر در طول روز پرهيز کنيد و به ويژه تا حد امکان سعي کنيد از دور آهسته کولر استفاده کنيد تا فشار کمتري متحمل دستگاه شود. کولرهاي گازي از جمله پر مصرفترين وسائل خانگي هستند، بنابراين در صورتي که ضرورتي به استفاده از آنها نيست از روشن کردن آنها خودداري کنيد. در صورت ضرورت استفاده از اين نوع کولرها که هزينه سنگيني را نيز در بردارند، بايد سعي شود تا از استفاده در ساعات پيک مصرف برق (از نيم ساعت قبل از اذان مغرب تا 2/5 ساعت بعد از آن) که مصرف انرژي الکتريکي در شبکه برق کشور به حداکثر مي رسد، خودداري کرد.
هنگام خريد، دستگاهي را انتخاب کنيد که داراي علامت استاندارد و برچسب انرژي باشد و با توجه به برچسب انرژي داراي بالاترين درجه کارآيي و بازدهي باشد. کولرهاي گازي معمولاً داراي درجه تنظيم دما (ترموستات) هستند. تنظيم دما بر روي دماي مناسب که در فصلهاي گرم سال بين 18 تا 22 درجه سانتيگراد است، باعث مي شود تا هنگام رسيدن دماي اتاق به درجه دماي تنظيم شده، کولر به طور خودکار خاموش شود و بنابراين انرژي کمتري مصرف کند. در مورد کولرهاي آبي نيز، نصب يک ترموستات ساده در اتاقها، مي تواند مقدار زيادي از مصرف انرژي را کاهش دهد.
براي جلوگيري از خروج سرما، اطراف پنجره ها و دربها را با نوارهاي درزگير عايق بندي کنيد.
بهترين درجه حرارت منزل در تابستان بين 18 تا 22 درجه سانتيگراد است. از سرد کردن بيش از حد محل سکونت خود خودداري کنيد. در شهرهاي جنوبي کشور که داراي آب و هواي بسيار گرم و مرطوبي در تابستانها هستند و عموماً از کولرهاي گازي براي خنک کردن محيط استفاده مي شود، کاشتن يک اصله درخت در نزديک کولر گازي حدود 10 تا 15 درصد کاهش مصرف انرژي را به همراه خواهد داشت.
به دليل اينکه سايه درخت اولاً خود مانعي در برابر تابش نور مستقيم خورشيد مي باشد و ثانياً هواي تازه اي که توسط درخت ايجاد مي شود باعث مي گردد تا در واقع هواي پشت کولر گازي تهويه شود.
نصف کندانسورهاي کولر گازي در سايه باعث جلوگيري از اتلاف ميزان قابل توجهي از انرژي مصرفي خواهد شد.
در صورت امکان کولرگازي خود را در مسير باد نصب کنيد. زيرا اين کار به علت کاهش فشار بر کولر باعث افزايش بازدهي آن و کاهش مصرف انرژي مي شود. يکي از موارد مهمي که در سالهاي اخير از طرف دولت و مسؤولين، مورد تأکيد قرار گرفته است، مشخص کردن ملاکهايي براي مصرف انرژي کليه وسايل انرژي بر خانگي است که کارخانه هاي سازنده و وسايل خانگي ملزم به رعايت آن هستند. حاصل اين کار به منظور رعايت استانداردهاي تعيين شده، تهيه و تدوين برچسب انرژي و يا بر چسب کارآيي انرژي است.
برچسب انرژي داراي قسمتهاي مختلفي مي باشد و هر قسمت نشاندهنده اطلاعاتي در خصوص دستگاه مربوطه است. بخشهاي اوليه برچسب مصرف انرژي که در تمامي وسايل انرژي بر خانگي (که البته داراي برچسب انرژي مي باشند) مشترک مي باشد، به ترتيب نمايانگر علامت تجاري شرکت سازنده، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه مي باشد.
بخش چهارم بر چسب مصرف انرژي که از اهميت خاصي نيز برخوردار است به وسيله 7 حرف لاتين از A تا Gدرجه بندي شده است که هر يک از حروف معرف درجه اي از کارآيي دستگاه مي باشد. حرف A نشانگر بيشترين ميزان بازدهي دستگاه و حرف G نشان دهنده کمترين ميزان بازدهي دستگاه است.
بنابراين هر چه رتبه دستگاه بيشتر باشد، کارآيي آن نسبت به ميزان انرژي که مصرف مي کند، بيشتر است.
مصرف کنندگان مي توانند در هنگام خريد کولرهاي آبي با توجه به رتبه دستگاه مورد نظر از ميزان کارآيي و بازدهي آن آگاهي يابند.
ستونهاي بعدي برچسب مصرف انرژي کولر آبي نيز به ترتيب نشانگر ميزان بازدهي انرژي يا ميزان خنک کنندگي نسبت به مصرف برق دستگاه مورد نظر بر اساس نتايج آزمون استاندارد و ميزان هوادهي دستگاه (متر مکعب در ساعت) مي باشد و ستون آخر نيز آرم مؤسسه استاندارد را نشان مي دهد.
آيا مصرف انرژي کولر آبي يا گازي شما بهينه است؟
اگر پاسخ شما به تمام پرسشهاي زير مثبت باشد، علاوه بر افزايش بازدهي و عمر دستگاه مي توانيد تا 15 درصد در مصرف انرژي کولر آبي يا گازي خود صرفه جويي کنيد.
1- آيا نوع کولر شما مناسب شرايط آب و هوايي منطقه اي که در آن زندگي مي کنيد، مي باشد؟
2- آيا ظرفيت کولر مورد استفاده متناسب با مقدار سرمايش مورد نياز شماست؟
3- آيا کانالهاي کولر عايق کاري شده اند؟
4- آيا کولر نصب شده يا خريداري شده داراي بالاترين بازدهي و کارآيي مي باشد؟
5- آيا مسير انتخابي کانالهاي کولر کوتاهترين و کم پيچ و خم ترين مسير است؟
6- آيا قبل از شروع به استفاده از کولر آن را سرويس کرده ايد؟
7- آيا هر سال پوشالهاي کولر خود را تعويض مي کنيد؟
8- آيا از سرمايش موضعي در محل سکونت يا کارتان استفاده مي کنيد؟
9- آيا از کولر آبي يا گازي خود فقط هنگامي که به آن نياز داريد استفاده مي کنيد؟
10- آيا امکان استفاده از تهويه طبيعي در محل سکونت خود را بررسي کرده ايد؟
11- آيا ترموستات کولر گازي خود را روي درجه مناسب تنظيم کرده ايد؟
12- آيا امکان استفاده از ترموستات را در کولر آبي محل کار و يا سکونت خود بررسي نموده ايد؟

 

منبع : آموزش بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس