وسايل برقي در منازل
آيا مي دانيد:
در حال حاضر 100 درصد از خانواده هاي شهري و 90 درصد از خانواده هاي روستايي از خدمات شبکه برق در کشور استفاده مي کنند.
آيا مي دانيد:
با توجه به افزايش سطح رفاه عمومي و افزايش مشترکين برق و استفاده عموم مردم ازوسايل انرژي بر خانگي تعداد اين وسايل در خانواده ها بيش از 10 قلم برآورد گرديده است.
روند توليد وسايل برقي و مصرف آنها در کشور عدم توجه توليد کنندگان داخلي به مرغوبيت، بازدهي مفيد، ميزان مصرف انرژي در وسايل انرژي بر و همچنين عدم توجه به طراحي و ساخت مناسب و منطبق بر استانداردهاي معتبر و بهينه جهاني و همچنين استفاده بي رويه مصرف کنندگان و عدم اطلاع آنها از نحوه استفاده درست از اين وسايل، سبب گرديده است که بخش خانگي و تجاري در کشورمان مصرف کننده حدود 37 درصد از کل انرژي نهايي کشور باشد.
آيا مي دانيد:
در حال حاضر وسايل انرژي بر خانگي ما نسبت به مدلهاي بهينه جهاني حداقل 40 درصد بيشتر انرژي مصرف مي کنند. اين مشکلات، دولت را بر آن داشت تا با تدوين استاندارد مصرف انرژي در وسايل انرژي بر خانگي به رفع آنها اقدام کند. به همين منظور دولت تدوين اين استاندارد را در وسايل برقي خانگي ضروري اعلام نمود و با تشکيل کميته تعيين معيارهاي مصرف انرژي که متشکل از نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف مي باشند، اقدامات اوليه در جهت تهيه و تدوين اين استاندارد از سال 1375 در کشور آغاز شد.
در اين راستا معاونت انرژي وزارت نيرو با همکاري وزارت صنايع، نفت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در لوازم انرژي بر خانگي اقدام به تدوين معيارهاي مصرف انرژي و طراحي برچسب انرژي نموده است که در اين زمينه آزمايشگاه ملي صرفه جويي انرژي به منظور آزمايش 29 وسيله انرژي بر، در سال 1378 تأسيس شده است.
در حال حاضر با راه اندازي 7 آزمايشگاه، امکان آزمايش 7 وسيله برقي شامل: يخچال و فريزر، کولر آبي و گازي، آبگرمکن برقي، ماشين لباسشويي، اتو برقي و موتورهاي الکتريکي فراهم شده است.
خوب است بدانيد:
اولين استاندارد مصرف انرژي در کشور ما براي يخچال و فريزرها انجام شد و کليه کارخانه هاي سازنده، ملزم به رعايت آن در توليد محصولات خود شدند.
آيا مي دانيد:
يخچال و فريزرها و مهمترين مصرف کنندگان انرژي در بين ساير وسايل برقي خانگي هستند. يخچال و فريزرها به تنهايي در سال 1380 حدود 16 ميليارد کيلو وات ساعت برق مصرف کرده اند.
آيا مي دانيد:
در حال حاضر در کشور ما بيش از 18 ميليون يخچال و فريزر وجود دارد که سالانه حدود 1/300/000 دستگاه نيز به آن اضافه مي شود.
آيا مي دانيد:
روزانه به طور ميانگين 22 بار درب يخچال باز و بسته مي شود.
آيا مي دانيد:
براي توليد برق يک يخچال و فريزر سالانه 400کيلوگرم گاز گلخانه اي وارد جَو زمين مي شود.

 

منبع : آموزش بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس