کولرهاي آبي به دليل قيمت ارزان ، سادگي استفاده و مصرف برق کمتر از مزيت بالايي برخوردار هستند. بنابراين اين وسيله خانگي در ايجاد پيک شبکه در فصل تابستان نقش مؤثري ايفا مي‌نمايد و بهينه سازي اين وسيله خانگي پر مصرف از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
جغرافيايي ايران و آب و هواي گرم کشور ما کولر را در رده وسايل ضروري براي تامين رفاه خانواده قرار داده است. بطوري که امروزه بيش از ?? درصد خانوارهاي شهري از اين دستگاه استفاده مي کنند .
در حال حاضر نزديک به 9 ميليون کولر در خانوارهاي ايراني وجود دارد و ساليانه در حدود 500 هزار دستگاه جديد اضافه مي شود. کولرهاي آبي ؛ بسيار کمتر از کولرهاي گازي ؛ برق مصرف مي کنند ( 500 وات در برابر 2000 وات) اما تعداد کولرهاي آبي بسيار بيشتر از کولرهاي گازي است.
با رعايت راهکارهاي عملي و ساده اي که ذيلا به آنها اشاره شده است، ضمن اينکه هزينه و وقت کمي را مي طلبد، منجر به افزايش کار آيي کولرها شده و درنهايت مصرف انرژي الکتريکي را نيز کاهش مي دهد.
1- ظرفيت برودتي کولرها بايد متناسب با فضاي مورد استفاده و شرايط آب و هوايي محل (از لحاظ دما و رطوبت) انتخاب شود.
2- از کولرهاي گازي براي مناطق گرم و مرطوب و از کولرهاي آبي براي مناطق معتدل استفاده شود.
3- کانال کشي کولر از کوتاهترين مسير انجام شود. هر چه مسير کانال کشي کولر هاي آبي طولاني تر باشد فشار هوا در مسير کانال ها افت پيدا کرده و جبران آن به انرژي بيشتري نياز دارد و سرماي حاصل شده نيز کمتر مي شود؛ لذا بايد حتي الامکان کوتاهترين مسير کانال کشي در نظر گرفته شود.
4- حتي الامکان هر ساله نسبت به تعويض پوشالهاي کولر اقدام نماييد. تميز کردن و رفع اشکالات کولر پيش از شروع به کار آن در فصل گرما کارکرد کولر را بهبود بخشيده؛ مصرف انرژي آن را کاهش مي دهد و از هدر رفتن سرما نيز جلوگيري مي کند.
5- استفاده بي مورد و يا همزمان از وسايل خانگي گرمازا مانند: اجاق، سماور و لامپ هاي متعدد باعث افزايش گرماي محل کار و سکونت مي شود و نياز به استفاده از کولر را افزايش مي دهد.
6- چنانچه امکان پذير باشد بايد از سيستم سرمايش موضعي استفاده کرد. به اين معني که تنها به اتاق هايي که مورد استفاده قرار مي گيرد، هواي سرد را منتقل کنيم. به اين منظور مي توان دريچه هاي ورودي هوا به ساير اتاق ها را مسدود کرد.
7- در حد امکان از روشن نگه داشتن مداوم کولر در طول روز پرهيز شود و به ويژه تا حد امکان سعي گردد که از دور آهسته کولر استفاده شود تا دستگاه فشار کمتري متحمل گردد.
8- بايد سعي شود تا از استفاده در ساعات پيک مصرف برق (از نيم ساعت قبل از اذان مغرب تا 2/5 ساعت بعد از آن) که مصرف انرژي الکتريکي در شبکه برق کشور به حداکثر مي رسد، خودداري کرد.
9- هنگام خريد دستگاهي را انتخاب کنيد که داراي علامت استاندارد و برچسب انرژي باشد و با توجه به برچسب انرژي داراي بالاترين درجه کارايي و بازدهي باشد.
10- براي جلوگيري از خروج سرما، اطراف پنجره ها و درها با نوارهاي درزگيري عايق بندي شود.
11- در صورت امکان، کولر آبي خود را در مسير باد نصب کنيد، زيرا اين کار به علت کاهش فشار بر کولر باعث افزايش بازدهي آن و کاهش مصرف انرژي مي شود.

 

منبع : سانا