سایبان کولر آبی

روش اول : نصب سایبان مدل (GPH1) (بدون نیازبه هرگونه ابزار و وسیله ای )

 

1- درصورت وجود اجسام خارجی بر روی سقف کولر آن را برداشته و تمیز مینمائیم .

2- سطح خارجی پانل عایق شده را بر روی سقف کولرقرارمی دهیم (سطح زبر و ناهموار دارای علامت ، بطرف آسمان باشد )باتوجه به ابعاد قسمت بیرونی کولرهای گازی اسپیلت ( دوتکه ) پانل مذکور را برروی سقف آن قرارداده بطوریکه چهارطرف پانل با فاصله برابر بر روی آن قرارگیرد ( البته اگرابعاد قسمت خارجی کولر اجازه بدهد ، مقداربیشتری ازپانل به طرفی که درمعرض تابش بیشترآفتاب باشد ( طرف غرب ) بلامانع است .

3- برای نصب پانل ابتدا زبانه هنگر استیل را درمحل مناسبی درمرکزعرض قسمت بیرونی سقف کولر
قرارداده بطوریکه بیرون یو شکل هنگراستیل بین لبه سقف و بدنه قرارگیرد ( درصورت جا نرفتن لبه هنگرمیتوان کمی پیچ سقف را شل نمود و پس ازجازدن آن دوباره پیچ را سفت نمود ( و این عمل را درطرف مقابل و یا در صورت لزوم سه و یا چهارطرف آن نیزانجام دهید )در بیشترکولرها دو پیچ درطرفین کافی به نظرمیرسد .

4- حال ازسوراخ موجود بر روی لبه هنگراستیل پیچ سرمته ای موجود دربسته لوازم را ازپائین سوراخ عبور داده و با شارمختصری بر روی پانل پیچ سرمته ای مذکور را درجهت عقربه های ساعت پیچانده تا پانل سوراخ شود .

5- پس ازدرآوردن پیچ سرمته ای مذکور( درجهت عکس عقربه های ساعت باز شده و بیرون می آید ) و با استفاده ازپیچ 50 × 5 به همراه یک واشر پیچ را ازسوراخ لبه هنگر استیل ویا پانل عبورداده کپ آلومینیومی ( صفحه گرد ) را ازجهتی که گودی آن روبه بالا باشد بر روی پیچ قرارداده و با استفاده ازیک واشر و مهره خروسکی را درجهت عقربه های ساعت  می پیچانیم ( این عمل را برای جهت دیگر و یا درصورت لزوم درقسمت طولی کولر نیز انجام می دهیم تا سایبان مذکور بر روی سقف کولر فیکس شود .

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشـــتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید .

2 - 77613751

با تشکر - سایت سایبان کولرهای آبی و گازی
ثبت نام

Login Form

Vertical scrolling images