رعايت اين نکات در استفاده صحيح از کولرآبي بسيار کمک کننده است:

- ظرفيت سرمايش کولرها بايد متناسب با فضاي مورد استفاده و شرايط آب و هوايي محل (ازلحاظ دما و رطوبت )انتخاب شود.
کولرهاي بزرگتراز حد نياز، تنها باعث مصرف بي مورد انرژي الکتريکي و آب مي شوند.
- حتي الامکان کانال کشي کولر بايد از کوتاه ترين مسير انجام شود هرچه مسيرکانال کشي کولرهاي آبي، پرپيچ و خم و طولاني تر باشد فشار هوا در مسيرکانالها افت پيداکرده و جبران آن به انرژي بيشتري نياز دارد و سرماي حاصل نيز کمترمي شود.
- چنانچه کانالهاي کولرخارج از ساختمان قرار دارند، حتما بايد به وسيله عايق کاري با پشم شيشه يا عايق هاي ديگر، از گرم شدن کانالها و هدررفتن سرما در اثرتابش مستقيم نور خورشيد برآنها جلوگيري شود. حتي نصب يک سايبان ساده روي کولر و کانال ها هم موثراست.
- حتي الامکان هرساله نسبت به تعويض پوشالهاي کولر اقدام کنيد. تميز کردن و رفع اشکالات کولر پيش از شروع به کار آن در فصل گرما، کارکرد کولر را بهبود بخشيده مصرف انرژي آن را کاهش ميدهد و از هدررفتن سرما نيز جلوگيري مي کند.
- استفاده بي مورد يا همزمان از وسايل خانگي گرمازا مانند اجاق، سماور، لامپ هاي متعدد و غيره باعث افزايش گرماي محل سکونت و کار مي شود و نياز به استفاده از کولررا افزايش ميدهد.
- چنانچه امکان پذير باشد، بايد از سرمايش موضعي استفاده شود؛ به اين معني که هواي سرد تنها به اتاقهايي که مورد استفاده قرار مي گيرد منتقل شود. به اين منظور بايد دريچه هاي ورودي هوا به ساير اتاقها را مسدود کرد.
- در حد امکان از روشن نگه داشتن مداوم کولر درطول روز پرهيز کنيد و به ويژه تا حد امکان سعي کنيد از دورآهسته کولر استفاده کنيد تا فشار کمتري به دستگاه منتقل شود.
- براي جلوگيري از خروج سرما، اطراف پنجره ها و درها را با نوارهاي درزگيري عايق بندي کنيد.
- استفاده از تهويه طبيعي به خصوص در شب و درزبندي منازل در طول روزهاي گرم بسيار موثر خواهد بود.
- در صورت امکان کولرخود را در مسير باد نصب کنيد؛ اين کار به علت کاهش فشار بر کولر، باعث افزايش بازدهي آن و کاهش مصرف انرژي مي شود.
- هنگامي که درجه حرارت بيرون ساختمان از دماي داخل کمتراست، با بازکردن پنجره ها به تهويه طبيعي ساختمان کمک کنيد
- در روزهاي خيلي گرم با بستن در و پنجره و کشيدن پرده ها از ورود انرژي گرمايي بيشتر به داخل ساختمان جلوگيري کنيد.

 

منبع: زندگي ايده آل, شماره 43