سایبان کولر آبی

 - با توجه به اینکه کولر های آبی سیستم های تبخیری هستند به این صورت هنگامی که پمپ آب کولر روشن می کنیم در اثر ریختن آب بر روی پوشال های آن خیس شده با روشن شدن کولر جریان هوا از روی پوشال ها عبور کرده با جذب شدن دمای آب توسط مولکولهای آب هوای ورودی خنک شده و مورد استفاده قرار می گیرد از طرفی مولکولهای آب با جذب حرارت هوا تبخیر شده از کولر خارج می شود ، حال اگر از سایبانی که اطراف کولر را می پوشاند استفاده کنیم باعث اختلال در عملکرد کولر می گردد و نتیجه ای معکوس حاصل میشود.

- اوج گرمای نور خورشید در چله تابستان معمولا از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر می باشد در این ساعات از روز خورشید عمود بر زمین بود در نتیجه خورشید صرفا به سقف کولر می تابد نه به پهلوهای آن.

 

 

 

ثبت نام

Login Form

Vertical scrolling images